DUYURULAR

  17. ULUSAL PDR ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
  17. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi, 22-23-24 Temmuz Tarihlerinde, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği, Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi organizatörlüğünde ‘’Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Kariyer Olanakları’’ teması ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.  
  Kongremize Türkiye’nin birçok şehrinden psikolojik danışman adayları yüz yüze ve çevrimiçi olarak katılım gösterdi.
  17. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresinde 1 panel, 12 konferans,  29 çalıştay ve 32 bildiri yer aldı.  
  Açılış konferansı PDR İstihdamın Neresinde? Konusu ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Sekreteri Psikolojik Danışman Mehmet Fatih KILIÇ tarafından gerçekleştirildi.  Psikolojik danışmanların istihdam alanları ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonu konularına değinildi.
  "Yıkıcı Bir Kariyer Geçiş Süreci: İş Kaybı Ve Psikolojik Etkileri"   konferansı Dr. Öğr. Üyesi Olcay YILMAZ tarafından gerçekleştirildi. Hocamız İşsizlik ve Yetişkinlerin
  Kariyer Sorunları, Kariyer Geçişleri, İş Kaybı ve İşsizlik konularından bahsetti. 

   -"Mutluluk Bize Çok Mu Uzak?"   konferansı Doç. Dr. Mustafa USLU tarafından gerçekleştirildi. Mutlu Olmak İçin Nerden Başlamalı? Neler Yapmalı? Başlığı ile konferansımız ilerledi. 
  "Çevrimiçi Psikolojik Danışma’’   konferansı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERDEM tarafından gerçekleştirildi. Yeni Normal mi, Gelenekselin Yeni Hali mi?, Çevrimiçi psikolojik danışma nedir? Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik Kodlar konularına değinildi.
   "Zor Zamanlarda Umudu Korumak ve Kariyer Gelişimini Sürdürmek"    konferansı Doç. Dr. Ferhat KARDAŞ tarafından gerçekleştirildi.
  "Problemli Teknoloji Kullanımı Önlemede Psikolojik Danışmanların Rolleri"   konferansı Doç. Dr. Önder BALTACI tarafından gerçekleştirildi. Problemli teknoloji kullanımının değerlendirme ve ölçütlerinin neler olduğuna, önleme ve müdahale çalışmalarının nasıl ilerlediğine, önleme programlarına ve tekniklerine değinildi.  
   
  "Sporda Psikolojik Performans Danışmanlığı"   konferansı Dr. Öğr. Görevlisi Mustafa KILIÇ tarafından gerçekleştirildi. Sporda, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemi üzerinde paylaşımlarda bulundu.  
  "Kişisel ve Toplumsal Sınırlardan Terapötik Sınırlara: Danışan - Psikolojik Danışman Yolculuğu"   konferansı Prof. Dr. Taşkın YILDIRIM tarafından gerçekleştirildi.
  "Bir Psikolojik Danışman Nasıl Yetişmelidir: Psikolojik Danışmanın Felsefi-Düşünsel Temelleri  konferansı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇIRAK tarafından gerçekleştirildi.
   "Bilinçli İnsan - Amaçlı Davranış’   konferansı Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK tarafından gerçekleştirildi. Bilinçli insanın en temel özelliğinin sonucunu düşünerek davranışlarda bulunması gerektiği konusu vurgulandı.
  Konferanslar canlı yayın formatında çevrimiçi dinleyicilere aktarıldı. 
  Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi’nin Mesleki Gelişime ve Kişisel Kariyere Etkisi konulu PDOK Öğrenci Paneli, PDOK Genel Başkanı Gizem Ören, PDOK Genel Sekreteri Merve Kazak, PDOK Basın Yayın Sekreteri Alperen Arslan, PDOK 2020-2021 Dönemi Genel Başkanı Psk. Dan. Şakir İpek, PDOK 2020-2021 Dönemi Genel Başkan Yardımcısı Psk. Dan. Melde Işıl Yücel, PDOK 2019-2020 Dönemi Genel Başkan Yardımcısı Psk. Dan. Tilbe Tayhan’ın Katılımı ile gerçekleştirildi. Panelde PDOK’un öğrencilerin akademik, mesleki ve kişişel yaşamlarına etkilerinden bahsedildi.
  Psikolojik danışma ve rehberlik alanında yer alan güncel ve ilgi çekici konularda gerçekleştirilen 29 farklı çalıştay tam kontenjanla gerçekleştirildi.
  • Yas Danışmanlığı
  • Çocukların Gizli Penceresi: D10 Projektif Çizim Testi
  • Flört Şiddeti: Nedenleri, Sonuçları ve Başa Çıkma Stratejileri
  • İntiharı Önleme ve Müdahale Süreci: Psikolojik Danışmanların Rolü
  • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapide Mucize Sorunun kullanımı
  • "Gerçeklik Terapisi ve Terapide Çember Tekniğinin Kullanımı
  • Sistemik Temelli Öykü Anlatıcılığı Atölyesi
  • Pozitif Psikoloji Uygulama Örnekleri
  • Çift Terapisinde Çifti Değerlendirme
  • Çift İlişkisinde Aldatma: "Güvenin Yeniden İnşası"
  • Bilişsel Davranışçı Terapistin El Çantası
  • "Kariyer Yolculuklarına Yelken Açmak
  • Başarıya Giden Yolda İki Arkadaş: Umut ve Kaygı
  • Mesleki Doyumu Arttırıcı Bir Etken OLARAK Pozitif Sermayenin Güçlendirilmesi
  • Stoa Felsefesi ve Bilişsel Davranışçı Terapi
  • "Oyunun  İyileştirici Gücü / Oyunca Dilinin Keşfi
  • "Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Deneyimsel Oyun Terapisi ile Sağaltımı Sürecinde Vak’a Analizi
  • Dikkat Algı ve Bilişsel Becerilerin Geliştirilmesi Çalıştayı
  • Oyun ve Masal Terapi
  • Psikolojik Travma ve İlişkili Bozukluklar
  • Psikolojik Travma ve İlişkili Bozukluklar
  • Travma Sonrası Toparlanma Teknikleri
  • Okullarda Cinsel İstismar Vakalarında Yol Haritası
  • Çocuklarda Duygu Regülasyonu
  • Özel Okullarda Okulöncesi ve İlkokul Kademesinde Psikolojik Danışman Olmak için gerekli olan yetkinlikler ve kariyer olanaklarına etkisi
  • Yakın İlişkilerde Manipülasyon Yöntemi: Gaslighting
  • "Tercih dönemlerinde kariyer rehberliği ve öğrencilere kazandırılacak beceriler
  Konularında oldukça verimli çalıştaylar 17. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresinde yer aldı.
  SONUÇ
  Psikolojik danışmanların işgücü ve istihdam alanlarında aktif katılımını sağlayacak; iş arama becerilerinin geliştirilmesine, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, istihdam, adalet, gençlik, aile ve çocuk gibi çalışma alanlarının çeşitliliğine uygun olarak yetkinliklerinin ve yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik farkındalığının artırılması, istihdam konusunda karşılaşılan güçlüklere karşı inovatif ve proaktif çalışmalar yapılması, bundan sonra yapılacak çalışmalar için hedef olarak belirlendi.
   
   
             

  Önemli Tarihler

  • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
   20 Haziran 2022
  • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
   13 Temmuz 2022
  • Kongre Programının Açıklanması
   17 Temmuz 2022
  • Bildirili katılımcılar için kesin kayıt son tarihi
   17 Temmuz 2022
  • Dinleyici kayıt son tarih
   19 Temmuz 2022
  • Kongre Tarihi
   22-23-24 Temmuz 2022

  Kongre Afişi